Thông báo‎ > ‎

Phân nhóm đồ án môn

đăng 07:19, 11 thg 9, 2011 bởi Duc-Minh Nguyen   [ đã cập nhật 21:18, 17 thg 9, 2011 ]
Xem phân nhóm đồ án môn học tại địa chỉ http://iee.edabk.org/thong-bao/phan-nhom.
Các bạn kiểm tra lại phân nhóm. Nếu có sai sót cần báo ngay.
Comments